Καλλιπίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλιπίδε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Καλλιππίδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) ;351 π.Χ., SEG XXXVII 575.2· XXXVIII 672.2· 673.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
35