Καλλιμέδων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλλιμέδο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 122 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21