Καλλιγένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλλιγένε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Καλιγένης (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία-Πριήνη / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Έδεσσα / 3ος αι. μ.Χ., Πόντος), Calligenes (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Arch. Pap. 22 (1973), 205 αρ. 5 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 100 π.Χ., GP 253 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
80