Καλλέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια), 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  345 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.44

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
40