Καλημέρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλιμέρα (5ος-6ος αι. μ.Χ., Έδεσσα)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία- Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 23 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7