Κάλχας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κάλχαντος (γεν., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) ;5ος αι. π.Χ., BE 1998, αρ. 270 (= ΑΕΜΘ 7 (1993),  404· πρβ. SEG XLVII 939

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: