Καλανδίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Καλαδίων (2ος-3ος αι. π.Χ., Κύπρος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 236.1 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΑΔ 26 (1971) Χρον., 377 αρ. 2 (3) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.1007 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29