Κάδμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Cadmus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι*) 37 μ.Χ., BCH 58 (1934), 450 αρ. 1 A (= Pilhofer 287)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22