Ἰταλία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Hitalia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Italia (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εἰταλία (ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιλλυρία), Εἰταλεία (αυτοκρ. περ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αρχές 2ου αι. μ.Χ., Οικονόμος 1915, αρ. 17 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26