Ἰσόχρυσος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἰσώχρυσος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Isochrysus (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εἰσόχρυσος (2ος αι. μ.Χ., Ιωνία, Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 87 μ.Χ., IG X.2.2.325.77

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
33