Ἰσόδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἰσόδεμος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Ἰσόδε̄μος (5ος αι. π.Χ., Αττική)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 89.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19