Ἰσχόμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἰσκόμαχος (3ος αι. π.Χ., Πελοπόννησος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) αρχές 4ου αι. π.Χ., IG XII.8.435

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17