Ἰσαγόρας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰσαγόρας (3ος/2ος αι. π.Χ., Μικρά Σκυθία / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. π.Χ., 1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Ιωνία, 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία (Λάρισα))

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος-3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 317.3-4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
45