Ἳρις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Hiris (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Iris (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Στόβοι, Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) 2ος αι. μ.Χ., Šašel, IL 457 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9