Ἰόλη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Iole (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) π. 120-140 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 349B

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9