Ἰφικράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εἰφικράτης (3ος αι. μ.Χ., Αττική)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXVI 610 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28