Ἱερόκλεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἱερόκλεα (4ος αι. π.Χ., Αθήνα, Αττική / ελλην. περ., Μυσία / 2ος αι. π.Χ., Δελφοί), Ἱερόκληα (2ος αι. π.Χ., Ιωνία, Δελφοί), Εἱερόκλια (αρχές 3ου αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;3ος αι. μ.Χ., BCH 59 (1935), 154 αρ. 49 (=Pilhofer 291 )

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37