Χρυσίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Chrysis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιλλυρία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Crusis  (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Crysis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Δαλματία), Crisis  (αυτοκρ. περ., Δαλματία), Χρυσείς (2ος-3ος αι. μ.Χ., Λυδία), Χρυσεῖ (δοτ., 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. μ.Χ., Λαζαρίδης 1969, 84 αρ. Λ. 128 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., Αρχαία Μακεδονία 5, 1557 αρ. 6 (3) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.3.2 (4) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.707· CPh. 70 (1975), 49 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
63