Χρυσίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Chrysio (2ος/3ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633IIb.22 (= Pilhofer 163) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22