Χλόη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Chloe (1ος αι. π.Χ., Θράκη / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Στόβοι), Cloe (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Παιονία-Στόβοι) αρχές 1ου αι. μ.Χ., Arheološki Vestnik 41 (1990), 579 (= AEp 1990, αρ. 885)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21