Χιωνίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αλλάντη) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17 III.65  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 5ος/4ος αι. π.Χ., CEG II 719 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στρέψα) 285 π.Χ., SEG XXXVIII 619.21

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20