Χίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χιὀ̄ν (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Χίονος (γεν., ελλην. περ., Μυσία)

Χρονολόγηση: 
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 5ος/4ος αι. π.Χ., CEG II 719

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18