Χαρίτιον

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Χαρίτηον (1ος αι. μ.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., SEG XLIII 463

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18