Χαρίδημος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χαρίδε̄μος (6ος, 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Charidemus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 89 π.Χ., UPZ 125.29 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
182