Χαιρίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χαιρίὀ̄ν (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) τέλη 3ου αι. π.Χ., SEG XXIV 550

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41