Γύρτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 332 π.Χ., SEG ΧΧΧVI 626· Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.13 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN IV. Vokotopoulou 1986· Hatzopoulos & Loukopoulou  1996,  238· Hatzopoulos 2000, 103.

Σχόλια: 

Μακεδονικό όνομα μοναδικής αναφοράς. Από κατάλογο του 4ου αι. των επώνυμων ιερέων των Καλινδοίων. Η Βοκοτοπούλου το συνδέει με ονόματα  που απαντούν στη Θεσσαλία (Γύρτων-Γυρτώνη) και τη Σπάρτη (Γυρτιάς) και αποδίδει θεσσαλική καταγωγή στον φορέα του. Οι Hatzopoulos & Loukopoulou  (1996,  238) το θεωρούν φωνητική παραλλαγή του Κυρτός (< κυρτός) και το συνδέουν με την ομάδα ονομάτων Κύρτιος, Κύρτις, Κυρτίων, ελληνικά ονόματα που ήταν  διαδεδομένα ιδιαίτερα για πρόσωπα μακεδονικής καταγωγής.

Γεωγραφική διασπορά: