Γυμνάσιον

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) < Δημητριάς ελλην. περ., αδημ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, αρ. κατ. 438) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 153 αρ. 30.

Σχόλια: 

Μακεδονικό όνομα μοναδικής αναφοράς. Από κατάλογο του 4ου αι. των επώνυμων ιερέων των Καλινδοίων. Η Βοκοτοπούλου το συνδέει με ονόματα  που απαντούν στη Θεσσαλία (Γύρτων-Γυρτώνη) και τη Σπάρτη (Γυρτιάς) και αποδίδει θεσσαλική καταγωγή στον φορέα του. Οι Hatzopoulos & Loukopoulou  (1996,  238) το θεωρούν φωνητική παραλλαγή του Κυρτός (< κυρτός) και το συνδέουν με την ομάδα ονομάτων Κύρτιος, Κύρτις, Κυρτίων, ελληνικά ονόματα που ήταν  διαδεδομένα ιδιαίτερα για πρόσωπα μακεδονικής καταγωγής.

Γεωγραφική διασπορά: