Γύγης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Γύγηντος (γεν., 4ος αι. π.Χ., Κιμμερικός Βόσπορος),  Γύγου (γεν., 1ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) μετά το 322 π.Χ., IG XII.6.46.1, 5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1998, 191 αρ. 5.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Λυδία (Σάρδεις), α΄μισό του 8ου αι. π.Χ. Και οι αμέσως επόμενες μαρτυρίες από τη Λυδία.  Όνομα ιστορικού και μυθολογικού προσώπου (βασιλιάς της Λυδίας και ένας από τους Εκατόγχειρες, γιος του Ουρανού και της Γαίας).