Γυδίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) περίπου το 316 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.30 (πρβ. Hatzopoulos & Loukopoulou  1996, 238· SEG ΙΙΙVI (1986), 626)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos 2000, 103

Σχόλια: 

Μακεδονικό όνομα μοναδικής αναφοράς. Από κατάλογο του 4ου αι. των επώνυμων ιερέων των Καλινδοίων.

Γεωγραφική διασπορά: