Γῦλις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 324 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.21 (SEG ΙΙΙVI 626)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Kalleris 1976 [1988], 437· Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 238· Hatzopoulos 2000, 103.

Σχόλια: 

Οι Hatzopoulos & Loukopoulou (1996, 238) επισημαίνουν τις διάφορες παραλλαγές του ονόματος (μορφολογικές, γραφηματικές κλπ.), το κατατάσσουν στο ονομαστικό των βορειοδυτικών  διαλέκτων και το θεωρούν μακεδονικό (παρά τη μοναδική μαρτυρία από τη Μακεδονία). Πρωιμότερη εμφάνιση από τη Σπάρτη τον 7ο αι. π.Χ. Σε κατάλογο του 4ου αι. των επώνυμων ιερέων των Καλινδοίων.

Γεωγραφική διασπορά: