Γράπτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Graptus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.125  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη*) αυτοκρ. περ. SEG XLVII 994 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Κρήτη την αυτοκρατορική εποχή