Γουράσιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 236 (= Pilhofer 102)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς

Γεωγραφική διασπορά: