Γαυδίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Mακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.64

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 237, 343.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς. Λατινικής προέλευσης cognomen (< Gaudio) που χρησιμοποιείται ως όνομα.

Γεωγραφική διασπορά: