Γάμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Κατάληξη: 
-ος
Παράλληλοι τύποι: 

Gamus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) αυτοκρ. περ., IG X.2.2.99  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.852

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερες αναφορές από την Πομπηία, 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ. Λατινικής προέλευσης (< Gamus).