Φλῶρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φλόρος (2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) μέσα 5ου αι. μ.Χ., PLRE II (3) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
28