Φίλτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φίλτο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερίδα-Νεάπολις) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XLIII 430 (= Pilhofer 6) (2) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 18 III.82 (3) BCH 45 (1921), 18III.82 (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Μένδη) μέσα 4ου αι. π.Χ., AM 66 (1941), 66 αρ. 14

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34