Φιλουμένα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Philumina (1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Philumena (αυτοκρ. περ., 1ος-2ος αι. μ.Χ.)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., SEG XLIII 392

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19