Φιλόνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλόνεικος (4ος αι. π.Χ., Αθήνα / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Λυδία / 1ος αι. μ.Χ., Δελφοί, Στύβερρα / 2ος αι. μ.Χ., Σπάρτη / 3ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Pilonico (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 289  (3) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.59 (4) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., SEG XLII 555 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 23 π.Χ., IG X.2.1.113.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
134