Φιλώνιχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλόνιχος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) 4ος αι. π.Χ, GRBS 43 (2002-2003), 119 αρ. 5.6 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Τορώνη) 353 π.Χ., SEG XXIV 574.4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
40