Φιλοκύδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλοκύδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 210-207 π.Χ., PPetr II 47.28· III 74(a).1 & Masson, OGS σ. 266

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
30