Φιλοκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλοκράτε̄ς (5ος αι. π.Χ., Άργος, Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) τέλη 1ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 103.4  (2-3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 167 π.Χ., SEG XXIV 580.5  (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXIV 822  (5) 352 π.Χ., TAPA 69 (1938), 48 αρ. 3.5  (6) 350 π.Χ., TAPA 65 (1934), 125 αρ. 3.6

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
568