Φιλοκράτεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλοκράτηα (ελλην. περ., Ιωνία / 1ος αι. π.Χ., Εύβοια), Φιλλοκράτεια (2ος αι. π.Χ., Κάλυμνος), Φειλοκράτεια (αυτοκρ. περ., Φωκίδα), Φιλοκράτια (1ος αι. μ.Χ., Σπάρτη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Σιντική-Παρθικόπολις) 210 μ.Χ., IGB IV 2265.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
27