Φιλόκλεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλόκληα (1ος αι. π.Χ., Κάρυστος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αρχές 4ου αι. π.Χ., TAPA 69 (1938), 64 σημ. 45 (πρβ. Αρχαία Μακεδονία 1, 132 σημ. 19 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18