Φιλλέας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φιλλήου (γεν., αυτοκρ. περ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 803 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41