Φιλητίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φειλιτίων (2ος-3ος αι. μ.Χ., Πόντος)

Χρονολόγηση: 
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Αλμωπία-σημ. Μηλιά) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XII 347 (2) SEG XII 347 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4

Γεωγραφική διασπορά: