Φίλιστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φίλισστος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ήπειρος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
8ος/7ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) μέσα 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 775 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.214.2 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) 8ος/7ος αι. π.Χ., Πλούταρχος, Ηθικά 761B

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
94