Φιλιππική

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Philippica (αυτοκρ. περ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., CIL III 658 (= ASAA NS 1-2 (1939-1940),  214 = Pilhofer 62) (2) CIL III 655 (= 14206. 16 = Pilhofer 455) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: