Φίλιννα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Φείλιννα (ελλην. περ., Κως), Φιλίννει (δοτ., 2ος αι. π.Χ., Βέροια), Φίλινα (3ος αι. π.Χ., Ικαρία / 2ος αι. μ.Χ., Εύβοια / 5ος-6ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Philinna (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 197 (2) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 507 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXV 707 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.367.2, 4

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
56