Φιλημάτιον

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Philematio (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Philematium (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), P(i)lematio (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.104 (2) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.658.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
19