Φιλημάτιν

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Filematin (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εἰλημάτιν (Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.370

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
8